Wednesday, August 22, 2007

22ain o Awst - San Francisco

Wel ma'r daith yn dod i ben. Ni nawr ym maes awyr San Francisco yn aros am ein flight ni nol i Lunden.

Ni wedi cal wthnos gret ma yn California - cwrdda Guzz yn LA am fwyd yn West Hollywodd, cwrdda cefdner Eurig yn LA, a wedyn lan y Big Sur i'r gogledd ac i'r wine region - Napa a Sonoma. Teimlo yn soffistigedig reit yn sipio gwin yn y vineyards gwahanol - eurig yn enwedig yn lico'r cab savs!

Ta beth ma'r daith ar ben - chapter arall yn hanes team thomas yn dechre nawr nol yng nghymru fach!
Gobeitho bod ffilms da ar y plen ma!

E + B

Monday, August 13, 2007

13 o Awst - Cancun
Ni nawr yn Cancun. What a dump!!

Y ffordd gore i ddisgrifio´r lle yw bod e fel Blackpool on steroids. Ma fe hefyd llawn Yanks! Ond dim ond diwrnod ni ma so cyfle i ddal lan ar y blog!

Ar ol gadael y Mayan Riviera natho ni dal bws lan i ynys o´r enw Holbox er mwyn mynd nofio gyda´r Whale Sharks. Profiad anhygoel. Ma rhaid bod ni wedi gweld o leia 20 whale shark i gyd - ma da Brans hyd yn oed ´Whale Shark Wound´ le nath pectoral fin un o´r whale sharks bwrw yn erbyn pen glin hi!

Wedyn natho ni symud lawr i Chitzen Itza i weld y Mayan ruins enfawr. Ffili aros nawr i weld ffilm Mel Gibson ar y Mayans pan ni´n dod adre! (heb anghofio Return of the Jedi nath hefyd cael ei ffilmo ar safle un o´r Mayan ruins)

Dal flight yfory i LA a wedyn adre mewn jyst dros wthnos! Wedi rhoi order bwyd mewn i Glenys Ann yn barod - dim tortilla chips a salsa yn agos na refried beans (ma nhw´n byta hwn i frecwast, cino a swper!)

Saturday, August 04, 2007

4ydd o Awst, Playa de Carmen, Mexico

Ola!
Ni bellach wedi cyrraedd glwad y tequila ar nachos. Ma hin anioddefol o dwym yma a newydd gal noson mewn hotel sy a aircon am y tro cynta mewn tair wthnos....lush!
Ar ol gadel Flores yn Guatemala nethon ni groesi draw i Tikal ac yna mewn i Belize. Awyrgylch hollol wahanol yn Belize o bobman arall yn Canol America. Pawb yn super relaxed ac yn gweud slow down ne go slow drwr amser.
Ethon ni divo y Blue Hole....very scary fyd yn nofio gyda oleia 10 carribean reef sharks mewn twll tywyll! Bydde Jacques Cousteau yn proud o ni.
Mlan wedyn i Balcalar yn Mexico a lan i Tulum i aros mewn cabanas ar y traeth am dridie. Heb i ni wbod ron ni yn aros mewn ardal sy,n cal turtles amser hyn o,r flwyddyn ar y traeth. Noson gynta ni yno nethon ni weld 300 o turtles bach yn cael eu gollwng i,r mor a wedyn tua dwy awr wedyn gweld mam yn dodwy wye jyst drws nesa i,r lle on i yn aros. Amazing.
Mlan i Holbox nesa i drio nofio gydar whale sharks a gobeithio ffeidnio rhywle i uploado ein llunie ni cyn i ni gyrraedd adre. Ni nol mewn tair wthnos nawr.......

Monday, July 23, 2007

23 o Orffennaf - Flores, Guatemala

Reit ma fel bod ni wedi neud lot fowr o deithio ers y Cook Islands...

Ar ol aros cwpwl o ddyddie yn Manhattan Beach yn LA dyma ni wedi neud bach o detour i´r plan gwreiddiol a hedfan lawr i Guatemala.

Tipyn o newid o LA i ddweud y lleia! Guatamala yn llawn chicken buses, dynion yn gwisgo cowboy hats a machetes a pobl Mayan yn addoli chain smoking whiskey drinking god o´r enw Maximon!

Treulio peth amser yn Antigua - tre bach bert gyda llwyth o siope bach gyda courtyards rili neis. Ni wedi cerdded lan Volcano Pacaya (sy dal yn active) gyda lava flows a teithio rownd llyn Aitilian i gal bendyth o´r hen Maximon. Hefyd wedi cal ´near death´experience mewn bws ar ein ffordd i Volcano Pacay ond ni dal yn fyw a ma pawb yn iawn (so don´t panic mam a dad!)

Ni bellach wedi cyrraedd Flores (ar ol neud trip bach mewn i Honduras i weld y Copan ruins) ac yn mynd i weld yr enwog Tikal ruins bore fory.

Wedyn ni´n symud mlaen i Belize i neud bach mwy o divo cyn symud lan i Mexico...Ni adre mis i heddi.

Llongyfarchiadau mawr i Owain a Lucy ar y newyddion da. Edrych mlaen i gwrdd a Beca Haf Thomas mewn mis!

Wednesday, July 11, 2007

11eg o Orffennaf - Cook Islands
Cerdded mas o'r awyren yn gwrando ar yr iwcaleli......a pawb yn cal necklace o flode. Yn debyg i'r hyn bydden i yn dechmygu am Hawaii ond yn amlwg yn rhywbeth cyffredin yn y Pacific.

Raratonga yw prif ynys y Cook islands a dyma le nethon ni dreulio ein 4 diwrnod cynta. Mor glas glas, dwr y mor yn 26 celsius a'r haul yn gwenu - gret!

Heblaw am orwedd ar y traeth a kayako rownd yr ynysoedd bach - fe fuon ni yn scuba divo eto. Wel na beth o'dd profiad. Ar ol y dive cynta fe nethon ni weld Humpback Whale yn y dwr - Amazing! So fe fuon ni yn nofio gyda'r whale, a hwnnw yn dod nol a nol fel se bod e ishe chware da ni yn y dwr. Un o'r profiade gore ni wedi cal ar y trip! Treuni o'dd dim camera gyda ni.

Hedfan wedyn i ynys Aitutaki ac i aros ar y Lagoon. Un o'r llefydd perta ni erioed wedi aros ma rhaid gweud. Traethau gwag, felly treulio diwrnod yn kayako i ynysoedd bach pert i ffeindio traeth bach i'n hunen. Gweld yr ynys le ma nhwn ffilmo Survivor hefyd.

Scuba divo eto yn Aitutaki a nofio drwy ogof a gweld drop off yn y dwr sy'n mynd lawr i 4000m! Gweld turtles mawr tro ma hefyd. Y dwr yn 27celsius ac yn glir glir!! Fel nofio yn y bath!

Bydd y pace of life yn newid ychydig nawr gan taw LA a Central America sydd nesa ar y BMT Travel World Tour...

2ail o Orffennaf - North Island, Seland NewyddKelly, Nick & Higgins: As promised we've finally had a chance to update the blog. Thanks for a great time in Auckland - no skiing for us on Mount Whakapapa sadly. Not enough snow! We'll put some pics on after we find an internet cafe with the technology!


Mewn brawddeg dyma grynodeb o'n amser yn y North Island:

Glaw, glaw, glaw, cymylau du, glaw, bach o haul, mwy o gymylau, mwy o law!!

Ar ol yr eira o'r South Island natho ni dal awyren lan i Auckland i aros gyda Kelly, Nick ac Higgins (y ci) am y penwythnos. Nath Kelly a Nick chware teg edrych ar ol ni yn dda - atho ni am day trip mas i Kare Kare Beach (ble cafodd y film The Piano ei ffilmio) cyn mynd i weld North Harbour yn chware Thames o'r corporate box diolch i swydd newydd Kelly!

Ar ol gweud ta ta i Auckland natho ni gyrru lawr i Lake Taupo am gwpwl o ddyddie cyn symud i volcano o'r enw Mount Ruapehu - gyda'r gobaith o neud bach o mwy o sgio - ond y tro yma ar volcano nath ffrwydro mor ddiweddar a'r 90'au! Ond yn anffodus o ni bach yn gynnar am y tymor sgio yn y north island. Tro nesa efalle....

Tuesday, June 26, 2007

26ain o Fehefin - Queenstown a Wanaka, Seland Newydd
Iesu mowr ma fe'n oer 'ma!

Ar ol tua 8-9 mis o haul ni nawr yng nghanol yr eira ma rhaid gweud bod e'n dipyn o sioc i'r system. Ni wedi mynd yn soft ers mynd off ar ein travels...

Heb neud lot ers cyrraedd Queenstown - wedi bod yn snowed in gyda'r holl eira a rhew - ond ni wedi bod yn sgio yn Coronet Peak a ddoe yn Treble Cone yn Wanaka. Ni bach yn gynnar am y tymor sgio gan taw dim ond ambell i run sydd ar agor ond peth da am hyn yw taw bach iawn o bobl sydd ar y slopes a'r liffts.

Ni bellach yn fans mawr o Sky movies ar ol teimlo fel sloths yn watcho films trwy'r dydd. Wedi dechre datblygu bach o cabin fever ar ol aros yn ein fflat am bron 3 diwrnod non-stop...

Diolch byth bod bars a cafes neis yn Queenstown yn gwerth mulled wine i gadw Bran yn hapus a dwym neu bydd hi wedi bod off 'ma!

Nesa ni'n symud lan i Auckland i weld Kelly cyn cal bach o haul (a gwres) unwaith eto yn y Cook Islands.

O ie - ni'n dechre dod yn gyfarwydd 'da Facebook. Seems all the rage adre.....

Wednesday, June 20, 2007

Ynys Lord Howe - 10 o Fehefin

Ar ol gweld llun o'r ynys yma mewn visitor centre yn Sydney nol ym mis Ionawr nath y ddau o ni neud addewid bod rhaid i ni weld e cyn gadael Awstralia - so dyna yn union beth natho ni!
Ar ol teithio am ddwy awr mewn properler airplane o maes awyr Sydney dyma ni yn lando ar Ynys Lord Howe - ynys yng nghanol unman gyda tua 300 o bobl yn byw arno.

Fel chi'n gallu dychmygu odd pawb yn nabod pawb ar yr ynys gan bod cyn lleied o nhw ac erbyn diwedd ein 5 diwrnod ar yr ynys odd e'n teimlo fel bo ni ar first name terms gyda'r mwyafrif o'r locals.
Wel - am le pert!Odd braidd unrhyw geir ar yr ynys gan bod e mor fach so odd pawb yn teithio naill ar y beic neu ar droed!
O ni'n dechmygu gweld David Attenborough yn neud un o'i raglenni natur bob tro o ni'n mynd mas am dro. Atho ni am snorkel yn y lagoon o amgylch yr ynys a gweld rhagor o sharks, turtles a stingrays - er odd y dwr tipyn yn oerach na'r Barrier reef yn Cairns. Nath gwefuse Brans troi'n las ar ol ei swim cynta (ac odd da ni 4 in total!)

Natho ni hefyd mynd ar 8 hour hike i ddringo mynydd uchaf yr ynys - Mount Gower. Tua copa'r mynydd odd miloedd o adar unigryw i'r ynys o'r enw 'Providence Petrals' yn hedfan o amgylch ein pennau. Bydde adar 'ma yn llythrennol 'cwmpo' mas o'r awyr i lanio ger ein traed er mwyn 'checko' ni mas pan odd guide ni yn neud swn! V. wierd!

Odd bod ar Ynys Lord Howe fel bod ar set 'Lost' - bendant un o uchafbwyntiau Awstralia heb os a ffordd neis i ddweud hwyl fawr i Oz.
Ond dyna fe onwards and upwards fel ma nhw'n gweud ac ymlaen nesa i Queenstown, NZ, am newid mewn tymheredd a bach o sgio...