Tuesday, March 13, 2007

Mawrth 14 - Sydney
Ma amser yn hedfan bois bach - ffili credu bod dros mis ers i ni 'sgrifennu yn y blog ma diwetha'.

So beth sydd wedi digwydd mewn mis? Wel, ma Carys wedi bod gyda ni ers dydd iau ar ol stopo yn Kuala Lumpar i weld Llechid a Sara. So ni wedi bod lawr i Bondi beach i neud yr hen ffefryn -wac ar hyd yr arfordir i Bronte a cal drink yn Icebergs! Mas heno i Longrain i gal bwyd a cocktails.

Ac ma Emsyl wedi symud mlaen o Sydney erbyn nawr ac ar hyn o bryd gyda Rhodri rhywle yn deepest darkest Seland Newydd. Bydd rhaid trefnu cwrdd lan yn y Mochyn Du eto pan ni'n dod nol!

Beth arall sydd wedi digwydd? Ma'r QE2 a'r Queen Mary 2 wedi dod mewn i harbwr Sydney am gwpwl o ddyddie - nath miloedd o bobl ddod allan i weld nhw (neu'r tan gwyllt efalle? Ma nhw'n joio gwd firework display yn Sydney!)

Ma'r Mardi Gras wedi mynd a dod - lot o fois tew hoyw yn gwisgo gormod o ledr yn danso i Kylie os chi'n gofyn fi...

Fel pawb arall ni wedi bod yn dilyn y rygbi a ffili credu beth ni'n gweld! Least said the better efalle. Dihuno dydd sul yma i weld gem Lloegr yn fyw. Cawn weld....

Beth arall? O ie atho ni i weld Taronga Zoo sydd gyda olygfa amazing o Sydney ac ond 10 muned o fflat ni.

Brans a fi yn gweithio'n galed ar hyn o bryd - hen bryd hefyd yn ol rhai.....

Ac wrth gwrs ni ffili bennu'r blog yma heb son bod Eleri o'r diwedd wedi rhoi genedigaeth i Gruffudd a'r newyddion mawreddog arall yw bod Meleri a Loz yn disgwyl! Da iawn chi - tymor o waith da!

Hwyl am nawr,
Eurig, Bran a Carys

7 comments:

Anonymous said...

Hi Brans Lows yn dweud y byddi di yn dod ar fy hen! Gret methu aros! Hen bryd i chi sgwennu ar y blog ma hefyd fi yn edrych bron bob dydd er bob parch fi wedi hen fluno ar weld llun o Glenis a Syl!!!!!!!!! Joiwch cariad Lois!
ta ta
x

Anonymous said...

[B]NZBsRus.com[/B]
No More Sluggish Downloads Using NZB Files You Can Instantly Search High Quality Movies, Console Games, MP3 Albums, Software & Download Them at Dashing Rates

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Usenet[/B][/URL]

Anonymous said...

Confirmation Our Adverse Prices at www.Pharmashack.com, The Eye-catching [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Chemist's attain [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Espy Fee Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Be subjected to a Influential Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] In compensation Your Victuals ! We Vend Pre-eminence designation [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonymous said...

Predilection casinos? ruminate on this raw [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] refer to and abduct up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also probe our late-model [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] disdain at http://freecasinogames2010.webs.com and stroke to constant spondulix !
another monastic [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] within an eyelash of is www.ttittancasino.com , in proffer german gamblers, array frustrate like round online casino bonus.

Anonymous said...

tad fairly than of all to exertion minus this gratis [url=http://www.casinoapart.com]casino[/url] compensation at the most valuable [url=http://www.casinoapart.com]online casino[/url] confidante with 10's of laconic [url=http://www.casinoapart.com]online casinos[/url]. someone's own [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-roulette.html]roulette[/url], [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-slots.html]slots[/url] and [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-baccarat.html]baccarat[/url] at this [url=http://www.casinoapart.com/articles/no-deposit-casinos.html]no set casino[/url] , www.casinoapart.com
the finest [url=http://de.casinoapart.com]casino[/url] recompense UK, german and all to the world. so after the cork [url=http://es.casinoapart.com]casino en linea[/url] hindrance us now.

Anonymous said...

Making money on the internet is easy in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat cpa[/URL], You are far from alone if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses little-known or little-understood avenues to produce an income online.

Anonymous said...

[url=http://www.onlinecasinos.gd]Online casinos[/url], also known as operative casinos or Internet casinos, are online versions of rare ("buddy and mortar") casinos. Online casinos grant gamblers to bear false looking on ingredient in and wager on casino games from the guaranty about with the Internet.
Online casinos habitually sling up championing switch odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos denote suitable on higher payback percentages as a cure-all into put up automobile games, and some mutate known payout border audits on their websites. Assuming that the online casino is using an correctly programmed unspecific multitudinous generator, catalogue games like blackjack possess an established contain edge. The payout slice as a replacement representing these games are established sooner than the rules of the game.
Uncounted online casinos subcontract out to unfashionable or fabricate their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Impetuous Underhandedness Technology and CryptoLogic Inc.